Snel herstel burn-out

Efficiënte Nevermindtraining voor voorkomen burn-out en snelle re-integratie

Werkstress kan veroorzaakt worden door  met name werkdruk, agressie/geweld/intimidatie, pesten en discriminatie. Privé-problemen en het combineren van arbeid kunnen de werkstress nog extra verergeren. Burn-out is op dit moment de meest voorkomende beroepsziekte in Nederland. Hoe kun je je als werkgever hier tegen wapenen?

Wees de burn-out voor. Samen met onze opdrachtgevers voeren wij het Stress-signalenplan in. Bij tijdig signalering van burn-out klachten kunnen wij kiezen om de werknemer gedurende een maand een op maat gemaakt programma te laten volgen, en gewoon te blijven te werken. Na een maand zijn de mensen weer volledig inzetbaar.

De burn-out en herstel specialist Gerard Keizer zorgt met een uniek programma voor een bijzonder efficiënte herstel. Het programma is zo efficiënt omdat wij niet doen aan symptoombestrijding maar terug gaan naar de essentie. Hoe komt gedrag tot stand, waar worden alle beslissingen genomen. We gaan inzien dat alle stress die mensen ervaren voortkomt uit weerstand tegen verandering en verhalen zijn in je hoofd. Als wordt ingezien dat alle weerstand voortkomt uit controle en angst gedachten gaat er een wereld voor je open.

De oplossing ligt in het doorzien van alle belemmerende overtuigingen van de mens. Mensen leven met het idee, dat je het leven kan regisseren. Maar dit idee levert angst, controle en verzet gedachten op. Als deze gedachten het leven niet meer beheersen ontstaat passie, plezier en eenheid. Eenheid met jezelf en met je werk. Om menselijk gedrag te kunnen begrijpen en te beïnvloeden moeten we eerst weten hoe het tot stand komt. Vaak mislukken pogingen om menselijk gedrag te beïnvloeden omdat we waarschijnlijk meer weten over onze mobiele telefoon dan over onszelf.

Dit is ook de reden dat veel re-integratie programma’s niet het gewenste resultaat opleveren en onnodig lang duren.

Uit cijfers van TNO blijkt niet alleen dat 6 miljoen Nederlanders wel eens verzuimen door werkstress, 868.000 mensen hebben burn-out klachten en een derde van het ziekteverzuim wordt door werk gerelateerde psychische klachten veroorzaakt.

Gemiddeld blijft een zieke medewerker met psychische klachten 180 dagen ziek gemeld (bron: Arboned). Dit komt neer op een kostenpost voor de werkgever van 45.000 euro (gebaseerd op 250 euro kosten per zieke werknemer per dag).

Let op stress-gerelateerde signalen bij uw medewerkers: zoals regelmatig kortdurend ziekmelden, slechtere prestaties, ander gedrag dan normaal, ingrijpende persoonlijke omstandigheden als scheiding, overlijden in persoonlijke kring, zorg voor zieke familielid (mantelzorg) of hoge schulden.

Nevermindtraining voorkomen burn-out en snelle re-integratie – Intensief maandprogramma

Het intensieve programma bestaat uit 8 gerichte dagdelen, 4 individuele coaching-momenten en uitgebreide intake en eind evaluatie.

Doelstelling

  • - Van inzet naar inzicht
  • - Herkennen en erkennen van belemmerende overtuigingen en gedachten
  • - Het doorzien van de ”mind” als mentale gevangenis
  • - Gedoseerd actief zijn

Wat leert u

Het herkennen en erkennen van belemmerende overtuigingen en gedachten. De “mind” als mentale gevangenis te doorzien. We onderzoeken waar voor u knelpunten liggen en geven handvaten om anders naar uzelf en collega’s te kijken.

Waar

De trainingen worden gegeven in een bosrijke omgeving waar zowel binnen als buiten getraind kan worden.

Meer informatie

Ga naar het contactformulier voor meer informatie.

Nieuwsbrief